درباره ما

درباره ما

شرکت کشــف و تبادل فرصــت های اقتصادی کاشــف طوبی، یک شرکت کارگزار فناوری است که با هدف تسهیل فرآیند کشف مسئله، احصای نیازهای فناورانه و انتقال تکنولوژی بین بنگاه های تولیدی و صنعتی ایجاد شده است.

کاشف پس از شناسایی و مستند سازی دقیق نیاز های فناورانه بنگاه های صنعتی به کمک خود آن ها، از توانـمندی اعضای زیست بوم خود برای پاسخگویی به این نیازها استــفاده می کند. همــچنین کاشــف این امکان را برای هــسته های فــناور فراهم می‌سازد تا فناوری خود را به صنایع و سرمایه گذاران عرضه کنند.

سایت کاشف

تیم فرصت بازار

  • سید هادی امیرآبادی‌زاده

    مدیرعامل شرکت کاشف

  • علی ولی زاده

    مدیر فنی

  • امیرحسین غلامی

    توسعه دهنده